Zavarovanje

Novo

Voznikom zagotavlja varnost pri vožnji s katerimkoli avtomobilom, saj se polica glasi na njegovo ime in vsebuje kritje za primer, če mladi voznik povzroči prometno nezgodo z vozilom, ki ga v tistem trenutku uporablja.

Ugodno

Nadomešča doplačilo za mlade voznike pri obveznem avtomobilskem zavarovanju in staršem prinaša finančni prihranek, v primeru, ko mladi voznik uporablja različne avtomobile. Moja prva avto polica prinaša tudi bonus, ki ga zavarovanec prenese na zavarovanje lastnega vozila.

Varno

Moja prva avto polica je modra izbira in varna odločitev za mlade, njihove starše in vse lastnike avtomobilov, katerih vozilo uporabljajo neizkušeni vozniki. Za zavarovalno leto brez prijavljene škode, zavarovanec pridobi bonus (razvrstitev za en premijski razred v smeri bonusa).

10256903_457771117702068_9005937189973791959_n

Kasko zavarovanje vozila

Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele.Izbiramo med osnovnimi in dodatnimi kasko kritji, osnovna kasko kritja so: dogodki v prometu, požar, tatvina in posebni dogodke. K osnovnemu kasko zavarovanju lahko priključimo še dodatna kasko kritja.

Avtomobilska odgovornost AO

Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi (tretje osebe). Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) – materialna škoda in nematerialno škodo – škoda, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi. AO zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu.

Avto odškodninska asistenca

Zavarovanje pravne zaščite s poudarjeno asistenčno storitvijo, ki zajema uveljavljanje civilnopravnih odškodninskih zahtevkov ter kritje stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih.Gre za zavarovanje pravne zaščite s poudarjeno asistenčno storitvijo, ki zajema uveljavljanje civilnopravnih odškodninskih zahtevkov ter kritje stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih.

Avto asistenca

Vključuje organizacijo pomoči in kritje stroškov v primerih okvare, kraje ali uničenja vozila, nezgode na cesti in težav z gorivom ali ključi, doma in v tujini.Adriatic Slovenica nudi ta hip najobsežnejšo pomoč na cesti v sodelovanju z ugledno mednarodno asistenčno družbo CORIS, ki zagotavlja kar 24-urno organizacijo pomoči v slovenskem jeziku doma in v tujini.

POPUSTI pri zavarovanju vozila

Popusti in ugodnosti za zavarovance, ki imajo svoje vozilo zavarovano pri Adriaticu Slovenici.

Družinsko avto zavarovanje

Gre za možnost zavarovanja vseh avtomobilov v družini s pomembnim prihrankom. Najpomembnejša prednost avtomobilskega zavarovanja Družina avto AS je, da so vanj vključena avtomobilska zavarovanja vseh družinskih članov. Mednje sodijo partner, otroci in starši, pa tudi drugi avtomobili istega zavarovanca, zavarovani pri Adriaticu Slovenici, ki lahko koristijo ugodnosti družinske bonitete. Vozila družine, ki so vključena v paket, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa “škodno najboljšega” člana družine – torej družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus.

Mini kasko AS

Za vozila starejša od 5 let, če vseh kasko kritij morda ne potrebujete več. Smiselnost sklepanja klasičnega polnega kasko zavarovanja pri vozilih starejših od 5 ali več let je pogosto vprašljiva, če to ni pogojeno s kreditom ali lizingom vozila. Prav za takšne primere smo pripravili prilagojeno kasko zavarovanje za starejša vozila Mini kasko AS. Mini zato, ker smo izvzeli določena kritja, ki pri starejših vozilih niso najbolj zanimiva – kot npr. tatvina, družbeno politični dogodki, .. Vsekakor pa Mini kasko AS vključuje kritje za dogodke v prometu, enako kot klasični kasko.